Nood aan efficiëntie in uw administratie?

Verliest U ook wekelijks tijd aan opmaak van offertes en facturen? Loopt U ook veel geld mis door niet opgeschreven uren of gebruikte materialen? Hebt U ook genoeg van het sukkelen met Word en Excel? U bent niet alleen. Met Pilarsoftware behoren deze frustraties tot het verleden. Met ons basispakket bezit U een gebruiksvriendelijke applicatie waar U zonder problemen uw offertes, facturen en klantenbeheer in bijhoudt. Bovendien beschikt U over een automatisch rappelsysteem.

Hebt U met ons basispakket onvoldoende en wilt U verder gaan? Geen nood, dankzij onze jarenlange ervaring in bouw en tuinbouw optimaliseren we uw werking van A tot Z. Gaande van stockbeheer over uurregistratie tot werfbeheer.

Overtuigd?


Een greep uit ons modules

Verkoopadministratie

Offertes
Bestelbons
Leverbons
Facturatie
Opvolging betalingen
Rappels

Aankoopbeheer

Aankoopbons
Receptiebons
Stockbeheer
Aankoopfacturen inboeken

Projectbeheer
Registratie projecten
Registratie werven
Documentbeheer
Planning
Uurregistratie

Registratie van artikels
Registratie gebruikte materialen
Overzichtelijke uurregistratie
Digitaal ondertekenen van werkbons
Planningskalender per werknemer
Automatische berekening verplaatsingskosten

Documentbeheer

Koppel ingescande documenten
Dossierbeheer
Duidelijke klasseerfunctie
Vind elk document vlot terug

Personeel

Personeelsregistratie
Verlofregeling
Arbeidsdocumenten

Machinepark

Registratie machines
Bijhouden handleidingen
Keuringen

Wervenbeheer

Bijhouden van alles omtrent werven
Werfverslagen bijhouden
Mobiele applicatie voor op de werkvloer


Wat is verkoopadministratie?

Verkoopadministratie verwijst naar het beheer en de registratie van alle documentatie en informatie met betrekking tot de verkoopactiviteiten van een bedrijf. Het omvat het verzamelen, verwerken en bijhouden van gegevens die verband houden met verkooptransacties, klantinformatie en andere gerelateerde documenten. De verkoopadministratie speelt een essentiële rol bij het vastleggen en organiseren van belangrijke gegevens die nodig zijn voor het beheren van de verkoopactiviteiten van een bedrijf.

Enkele van de belangrijkste taken en functies van verkoopadministratie zijn:

Offertes en bestellingen: Het opstellen en bijhouden van offertes en bestellingen die zijn ontvangen van klanten. Dit omvat het registreren van relevante details, zoals producten of diensten, prijzen, hoeveelheden en leveringsinstructies.

Klantendatabase: Het beheren en bijwerken van een database met klantinformatie. Dit omvat het verzamelen en opslaan van gegevens zoals contactgegevens, aankoopgeschiedenis, voorkeuren en andere relevante informatie die nodig is voor het onderhouden van klantrelaties.

Facturatie en betalingen: Het genereren en verzenden van facturen naar klanten op basis van voltooide verkooptransacties. Dit omvat het bijhouden van betalingsgegevens, het beheren van openstaande facturen en het verwerken van betalingen.

Rapportage: Het genereren van rapporten en statistieken met betrekking tot de verkoopprestaties. Dit omvat het analyseren van verkoopgegevens, het identificeren van trends, het meten van verkoopresultaten en het rapporteren aan het management.

Een goed georganiseerde en efficiënte verkoopadministratie draagt bij aan een soepele verkoopcyclus, een betere klantenservice en een effectieve besluitvorming op basis van nauwkeurige en actuele gegevens.

Wat is aankoopadministratie?

Aankoopadministratie verwijst naar het beheer en de registratie van alle documentatie en informatie met betrekking tot de inkoopactiviteiten van een bedrijf. Het omvat het verzamelen, verwerken en bijhouden van gegevens die verband houden met inkooptransacties, leveranciersinformatie en andere gerelateerde documenten. De aankoopadministratie speelt een essentiële rol bij het vastleggen en organiseren van belangrijke gegevens die nodig zijn voor het beheren van de inkoopactiviteiten van een bedrijf.

Enkele van de belangrijkste taken en functies van aankoopadministratie zijn:

Inkooporders: Het opstellen en bijhouden van inkooporders voor de aanschaf van goederen of diensten van leveranciers. Dit omvat het registreren van relevante details, zoals producten of diensten, prijzen, hoeveelheden en leveringsinstructies.

Leveranciersdatabase: Het beheren en bijwerken van een database met leveranciersinformatie. Dit omvat het verzamelen en opslaan van gegevens zoals contactgegevens, betalingsvoorwaarden, contracten en andere relevante informatie die nodig is voor het beheer van leveranciersrelaties.

Orderbevestigingen en leveringen: Het bijhouden van orderbevestigingen van leveranciers en het registreren van de ontvangst van goederen of diensten. Dit omvat het vergelijken van ontvangen goederen met bestelde hoeveelheden, het controleren van de kwaliteit en het vastleggen van eventuele afwijkingen of klachten.

Factuurverwerking: Het verwerken van ontvangen facturen van leveranciers en het beheren van betalingen. Dit omvat het controleren van facturen op juistheid, het afstemmen van facturen met inkooporders en ontvangstbewijzen, en het zorgen voor tijdige betaling.

Voorraadbeheer: Het bijhouden van voorraadniveaus en het beheren van bestellingen om de juiste voorraadhoeveelheden te behouden. Dit omvat het analyseren van vraagprognoses, het plaatsen van bestellingen bij leveranciers en het monitoren van voorraadniveaus om te zorgen voor tijdige aanvulling.

Rapportage: Het genereren van rapporten en statistieken met betrekking tot de inkoopprestaties. Dit omvat het analyseren van inkoopgegevens, het identificeren van kostenbesparingsmogelijkheden, het beoordelen van leveranciersprestaties en het rapporteren aan het management.

Een goed georganiseerde en efficiënte aankoopadministratie draagt bij aan een gestroomlijnde inkoopcyclus, kostenbesparingen en een betere leveranciersbeheer. Het zorgt ervoor dat de juiste goederen en diensten op tijd worden verkregen tegen de beste voorwaarden, waardoor de algehele bedrijfsprestaties worden verbeterd.